Nationell Samordnare

Mandus Frykman

Mandus Frykman, är med dr, leg psykolog och ek kand. Han är idag postdoktor vid Medical management center, Karolinska institutet, där han forskar om olika aspekter av arbetsmiljö och implementering. Mandus har tidigare varit verksam som psykolog och chef inom företagshälsovården (2007-2018).


Utredningssekreterare

Sofie Östling

Sofie Östling, har en fil. kand i socialantroplogi. Har haft många olika befattningar på Försäkringskassan inom sjukförsäkringsområdet. Har lång erfarenhet av samverkan med framförallt hälso – och sjukvården. Sofie kommer senast från en tjänst som nationell samordnare för försäkringsmedicin inom avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Nina

Nina Karnehed

Nina Karnehed, är med dr och har en master i biomedicin. Hon har erfarenhet av socialförsäkringen från Inspektionen för socialförsäkringen, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Framför allt har hon arbetat med sjukförsäkringen och angränsande försäkringar såsom graviditetspenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Nina kommer senast från Försäkringskassans HR-stab.

Marie Jakobsson Randers

Marie Jakobsson Randers arbetade i utredningen mellan augusti och december 2018. Marie är jur.kand. och har också en master i europeisk socialförsäkringsrätt. Har lång erfarenhet av socialförsäkring från förvaltningsdomstol och arbete på Inspektionen för socialförsäkringen med främst sjukförmåner och internationella frågor. Marie har de senast fyra åren arbetat med socialförsäkringsfrågor i andra statliga utredningar.


Sakkunniga

Wollberg, Peter

Ämnesråd  S- dep


Wisten, Anne

Departementssekreterare  S-dep


Omarsson, Abukar

Departementssekreterare A-dep


Bivebäck, Sara

Departementssekreterare Fi -dep


Referensgrupp

Arbetsförmedlingen


Arbetsgivarverket


Arbetsmiljöverket


Försäkringskassan


Region Jönköping


SKL


Socialstyrelsen


Svenskt Näringsliv


Sveriges läkarförbund


Region Västerbotten


Västra Götalandsregionen


Kalendarium

Här i kalendariet redovisas utredningens externa kontakter.

November

14/11 Försäkringsmedicinska sällskapet
12/11 Försäkringsmedicinsk konferens “Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering”


Oktober

29/10 Nationella nätverket för samordningsförbund
24/10 Nätverket för samverkansforskning
22/10 Möte med LO, TCO och SACO
17/10 4 ESS slutkonferens
16/9 Processledarträff, SKL
9/10 Samtal med SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om individer utan sjukpenninggrundande inkomst i sjukskrivningsprocessen
7/10 Svenskt Näringsliv
4/10 Forskargruppen “Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor”, Karolinska institutet
3/10 Sakkunniggruppsmöte
2/10 Fyrpart Sverige


September

26/9 Arbetsförmedlingen
25/9 Referensgruppsmöte
18/9 Rundabordssamtal om förebyggande arbete och stöd för återgång i arbete
6/9 Göteborgsregionen
5/9 Hälsan och arbetslivet
5/9 Inspektionen för socialförsäkringen
3/9 Myndigheten för arbetsmiljökunskap


Augusti

21/8 LO:s Miljö-och arbetslivskommitté
15/8 Arbetsmiljöverket


Juli 2019

1/7 Almedalen


Juni 2019

11/6 Sakunniggruppsmöte
10/6 Möte med TCO, SACO och LO


Maj 2019

28/5 Försäkringskassan, Kunskapsstudion
21/5 Statliga sektorn – om effekter av avsiktsförklaringarna
16/5 Landstingskommunala sektorn  –  om effekter av avsiktsförklaringarna
15/5 Referensgruppsmöte
8/5 Försäkringskassan


April 2019

10/4 Sakkunnigmöte
4/4 Svenskt Näringsliv, “Vägar tillbaka till arbete”
1-2/4 Studiebesök Umeå; Region Västerbotten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Umeå/Vännäs


Mars 2019

28/3 SKL
26-27/3 Finsamkonferens
20/3 Styrelsen Sveriges företagshälsor
14/3 Samordningsförbundet Värmland, Projekt Omställning
12/3 Nationella programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
12/3 Försäkringskassan, ledningsgruppen för Avdelningen för sjukförsäkring
6/3 Samling för friska arbetsplatser, privata sektorn
5/3 Samling för friska arbetsplatser, landstingskommunala sektorn
4/6 Samling för friska arbestsplatser, statliga sektorn


Februari 2019

19/2 Möte med sakkunniga
7/2 Referensgruppsmöte


Januari 2019

25/1 Inera
18/1 Nordmalings kommun, HR
18/1 ISS, HR
14/1 Fysioterapeuterna
10/1 Karolinska sjukhuset, HR


December 2018

19/12 ISF
13/12 Möte med sakkunniga
13/12 TCO
11/12 Försäkringskassan
4/12 Region Skåne
3/12 Försäkringskassan VO Syd

November 2018

29/11 Arbetsmiljöverket
22/11 Psykologförbundet
20/11 Möte med sakkunniga
13/11 Konferens “Återgång i arbete vid sjukskrivning”
12/11 Nationella nätverket för samordningsförbund
7/11 Metodicum rehabdagar
5/11 Sveriges Arbetsterapeuter
1/11 Socialstyrelsen


Oktober 2018

25/10 Referensgruppsmöte
12/10 Arbetsmiljöombudsmän, LO


September 2018

28/9 Samordningsförbundet Stockholms stad
14/9 TCO
13/9 LO
13/9 Ola Andersson, Nationella nätverket för samordningsförbund
12/9 Företrädare för New Ways, ett forskningsprogram som finansieras av FORTE


Augusti 2018

30/8 SACO
29/8 Nationellt försäkringsmedicinskt forum
27/8 Sveriges läkarförbund
23/8 Försäkringskassan
23/8 Arbetsförmedlingen
22/8 SKL


Juni 2018

27/6 Svenskt Näringsliv
25/6 Sveriges företagsläkare
19/6 Christian Ståhl, biträdande professor, Instititionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
13/6 SKL, Uppdrag Psykisk hälsa
11/6 Magnus Svartengren, professor, Arbets-och miljömedicin, Uppsala Universitet
8/6 Anders Hammarbäck, processledare för arbetet med de partsgemensamma avsiktsförklaringarna
1/6 Försäkringskassan

Maj 2018

21/5 Sveriges företagshälsor
15/5 Samordningsförbund Halland