Hör av dig

Skriv till vår e-postadress för att komma i kontakt med oss:

s.valfungerande.sjukskrivningsprocess@regeringskansliet.se


Postadress

Regeringskansliet
En välfungerande sjukskrivningsprocess, S 2018:6
Kv. Garnisonen
103 33 STOCKHOLM