Överlämning av delrapport

Överlämning av delrapport 3024 4032 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Idag tisdag den 7 maj överlämnade vi vår delrapport till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Syftet med delrapporteringen är att redogöra för hittills genomfört arbete och att ange inriktning framåt. Rapporten innehåller…

Läs mer

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 april skrev vi en debattartikel i Läkartidningen som en kommentar på den rapport Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, släppte den 5 april och som handlar om Företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Vårt…

Läs mer

Besök i Umeå

Besök i Umeå 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 1 och 2 april besökte utredningen Umeå för att träffa aktörer i sjukskrivningsprocessen och diskutera hur de kan förebygga ohälsa och arbeta för att individer ska kunna återgå i…

Läs mer

Finsam så in i Norden!

Finsam så in i Norden! 1600 1315 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 26 mars fick vi möjlighet att berätta om vårt arbete vid den nationella Finsamkonferensen. Konferensen, som pågick i två dagar, arrangerades av Nationella rådet tillsammans med de åtta samordningsförbunden…

Läs mer

Samling för friska arbetsplatser

Samling för friska arbetsplatser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Första veckan i mars medverkade vi vid Samling för friska arbetsplatser, regeringens och parternas forum för uppföljning av parternas avsiktsförklaringar om friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro. Avsiktsförklaringarna kom till som…

Läs mer

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 7 februari hade vi vårt andra referensgruppsmöte i utredningen och den 8 februari träffade vi Annika Strandhäll för att lämna en lägesrapport. Båda mötena gav värdefulla inspel till utredningen.…

Läs mer

Möte med Karolinska sjukhusets rehabiliteringskonsulter

Möte med Karolinska sjukhusets rehabiliteringskonsulter 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 10/1 träffade vi tre HR-specialister vid Karolinska sjukhuset, Louise Bergström, Ann Charlotte Österberg och Kjell Blomgren, för att prata om hur de arbetar för att förebygga sjukfrånvaro och hur…

Läs mer

Friska arbetsplatser – en fråga om implementering

Friska arbetsplatser – en fråga om implementering 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Att skapa friska arbetsplatser handlar om att omsätta det vi redan vet fungerar i praktisk handling. Arbetsmiljö är idag i huvudsak en fråga om implementering – inte ny kunskap. Kerstin…

Läs mer

Möte med TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor

Möte med TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor 1600 750 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

På Luciadagen besökte utredningen TCO och TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor. Nätverket gav oss sin input om vilka möjligheter som finns att förbättra individens sjukskrivningsprocess. Flera olika principiella frågor diskuterades, bland…

Läs mer

Dialog om sjukskrivningsprocessen med Försäkringskassan

Dialog om sjukskrivningsprocessen med Försäkringskassan 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 11 december träffade vi Försäkringskassans olika verksamhetsområden inom Avdelningen för sjukförsäkring. Deltog gjorde regionala samverkansansvariga, regionala försäkringssamordnare, stabschefer i respektive verksamhetsområde, regionala verksamhetsutvecklare samt chefer för de försäkringsmedicinska rådgivarna…

Läs mer