Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 9 oktober hade vi ett intressant samtal med företrädare för SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om hur stödet för återgång i arbete ser ut för de individer som inte har…

Läs mer

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen 1600 1134 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

På vårt uppdrag genomför undersökningsföretaget Novus telefonintervjuer med individer som har en pågående sjukskrivning och som varit sjukskrivna mellan 60-220 dagar. Totalt kommer 250 personer att intervjuas mellan den 23…

Läs mer

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 18 september genomförde vi ett Rundabordssamtal med fyra forskare. Syftet med samtalet var att fördjupa förståelsen för utvecklingen gällande det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete. Ett…

Läs mer

Besök i Göteborg

Besök i Göteborg 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 5 och 6 september besökte vi olika aktörer i Göteborg. Först ut var Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Vi hade intressanta och givande diskussioner med utgångpunkt i de fokusområden vi…

Läs mer

Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 3 september träffade vi Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). Vi presenterade vårt arbete och vi redogjorde för hur vi ser att Mynaks uppdrag spelar roll för…

Läs mer

GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 30 augusti besökte vi Uppsala för att vid ett seminarium få del av utvärderingsresultaten av projektet GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet startades i juni 2017…

Läs mer

Möte med LO:s Miljö-och arbetslivskommitté

Möte med LO:s Miljö-och arbetslivskommitté 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 21 augusti träffade vi återigen LO:s Miljö-och arbetslivskommitté. Vid mötet diskuterade vi hur kunskap om förebyggande arbete och stöd för återgång kan få fäste på arbetsplatser. Ett antal hinder…

Läs mer

Dags för mer verkstad!

Dags för mer verkstad! 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 1 juli arrangerade vi ett seminarium inom ramen för AFA Försäkringars ”Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv” i Almedalen. Eva Vingård, professor emeritus vid Uppsala universitet och Mikal Björkström,…

Läs mer

Försäkringskassans Kunskapsstudio

Försäkringskassans Kunskapsstudio 1600 1544 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 28 maj var vi inbjudna till Försäkringskassans Kunskapsstudio för att berätta om vårt arbete. Efter vår presentation hölls en paneldiskussion om hur arbetsgivare, hälso-och sjukvården och Försäkringskassan tillsammans kan…

Läs mer

Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar

Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den här veckan har vi fått många viktiga och värdefulla inspel till vårt arbete. På tisdagen träffade vi Peter Munch, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor, för ett samtal om företagshälsovårdens…

Läs mer