Välkommen att följa vårt arbete!

Välkommen att följa vårt arbete! 800 600 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Det var med känslor av stolthet och stor ödmjukhet som jag tackade ja till uppdraget som Nationell Samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Väl medveten om att jag är ett nytt namn för en del av er vill jag kort berätta lite om min bakgrund.

Jag är ekonom, leg psykolog och medicine doktor och har ägnat mitt arbetsliv åt frågor som på olika sätt handlar om att bidra till friska arbetsplatser. Min forskning har handlat om förändringsprocesser i hälso- och sjukvård och är idag inriktad på hur vi kan förstå företagsstyrelsens roll för hälsa och säkerhet i privata näringslivet. Jag har också verkat som konsult och chef inom företagshälsovården under ett drygt decennium med inriktning mot frågor om ledarskapets och organisationens betydelse för hälsa och arbetsmiljö. Ett ofta praktiskt och handgripligt arbete som handlar om att förändra såväl system som attityder i små eller stora organisationer.

Under de första månaderna i min nya roll har jag träffat många kloka personer med lång erfarenhet av sjukskrivningsprocessen, aktörernas roller och hur glapp i processen kan påverka den enskilde individen. Engagemanget för förbättringar av processen är stort och så även en del av de utmaningar vi står inför. Lösningar hittar vi tillsammans genom att var och en bidra med vad vi ser, våra erfarenheter och perspektiv. Jag ser mycket framemot att samarbeta med de myndigheter, landsting, kommuner, intresseorganisationer, företag, patienter och brukare som är del av sjukskrivningsprocessen. Om du har tankar om processen är du välkommen att kontakta oss.

Välkommen att följa utredningens arbete

Hälsningar

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess