Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 3796 2180 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Idag överlämnade vi vårt betänkande – Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Betänkandet i sin helhet finns att läsa här: SOU 2020:24

DN har också idag publicerat en intervju där jag kommenterar betänkandet:  Förslag: Arbetsgivare bör ta mer ansvar för rehab

Vi lämnar tio rekommendationer som ska stärka stödet till individen och förbättra förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens aktörer.
• Definition av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte
• Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
• En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds
• Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett behov av att få rehabiliterande insatser samordnade
• Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande insatser och arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
• Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
• En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
• Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta individers behov av stöd
• Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd
• Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bör utredas

Med detta är vårt arbete avslutat, men utvecklingen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fortsätter. Ser mycket framemot att följa hur regeringen och remissinstanser tar arbetet vidare.