Rundabordssamtal

Rundabordssamtal 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 18 september genomförde vi ett Rundabordssamtal med fyra forskare. Syftet med samtalet var att fördjupa förståelsen för utvecklingen gällande det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete. Ett särskilt fokus vid samtalet låg vid de avsiktsförklaringar som arbetsmarknadens parter tagit fram i syfte att skapa friska arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. I samtalet deltog professor Gunnel Hensing, professor Magnus Svartengren, professor Magnus Sverke och Lisa Laun, forskare vid Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering. En reflektion som gjordes vid mötet är att det är svårt att värdera om de aktiviteter som sker inom ramen för avsiktsförklaringarna leder till friskare arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.