Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 7 februari hade vi vårt andra referensgruppsmöte i utredningen och den 8 februari träffade vi Annika Strandhäll för att lämna en lägesrapport. Båda mötena gav värdefulla inspel till utredningen.

Syftet med referensgruppsmötet var dels att skapa en gemensam problembild inom referensgruppen och dels att få input om vilka problem i processen som är viktigast för oss i utredningen att gå vidare med. Vi har genom möten med sjukskrivningsprocessens aktörer identifierat 32 problemområden i processen. Inför referensgruppsmötet skattade deltagarna hur allvarligt respektive problem är för individen och hur många individer som de bedömer påverkas av problemet.

På referensgruppsmötet arbetade sedan aktörerna tillsammans med att sortera ut de problem som är väsentliga för utredningen att gå vidare med. Diskussioner fördes med stort engagemang. Det var tydligt att sjukskrivningsprocessens aktörer inte är helt ense om vilka problem som är väsentliga och vilka som inte är det. Referensgruppen gav också förslag om hur problemområdena bättre kan formuleras och beskrivas. På det hela taget en mycket givande eftermiddag.

Dagen efter referensgruppsmötet träffade vi nygamla ministern Annika Strandhäll och nya statssekreteraren Roger Mörtvik för en lägesuppdatering. Det var ett intressant möte där vi berättade om våra utgångspunkter i utredningen där vi fick kloka inspel tillbaka. Något som särskilt uppmärksammades var att frågan om att en välfungerande sjukskrivningsprocess berör flera olika departement, vilket kräver ett samverkansarbete även inom regeringskansliet.