Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen 608 254 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Här är en bild som illustrerar hur vi ser på sjukskrivningsprocessen. Gunnel Hensing, som är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet har tagit fram en modell för sjukskrivnings -och rehabiliteringsprocessen…

Läs mer

Välkommen att följa vårt arbete!

Välkommen att följa vårt arbete! 800 600 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Det var med känslor av stolthet och stor ödmjukhet som jag tackade ja till uppdraget som Nationell Samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Väl medveten om att jag är ett nytt…

Läs mer

Hemsidan

Hemsidan 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Välkommen till webbplatsen för utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkringsprocess! Under rubriken Aktuellt kommer vi med viss regelbundenhet att reflektera över sådant vi tycker är särskilt värt att uppmärksamma…

Läs mer