Två tredjedelar av alla sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro

Två tredjedelar av alla sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro 1600 1071 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 29e oktober bjöd “Uppdrag Psykisk Hälsa” (Sveriges Kommuner och Landsting) och projektledare Rickard Bracken in till seminarium “Samverkan för minskad sjukskrivning”. Rickard och projektteam från Region Skåne och Region…

Läs mer

Vårt första referensgruppsmöte

Vårt första referensgruppsmöte 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 oktober hade vi vårt första möte med referensgruppen. Referensgruppen består av representanter från Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, Arbetsmiljöverket, Region Jönköping, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen, SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sveriges…

Läs mer

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

ISFs rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan gör flera viktiga slutsatser. Rapporten konstaterar att regeringens styrning av Försäkringskassan, och framför allt styrningen av sjukförsäkringen, karaktäriseras av två tillfällen av…

Läs mer

Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté

Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Förra veckan hade vi möjlighet att träffa 13 arbetsmiljöansvariga i LOs Miljö- och arbetslivskommitté för att diskutera arbetsmiljön i Sverige idag. Det var stort engagemang i frågan och vi lämnade…

Läs mer

Frågor till patient-och brukarorganisationer

Frågor till patient-och brukarorganisationer 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

I början av oktober gick vi ut med ett mail till patient- och brukarorganisationer som på något sätt berörs av sjukskrivningsprocessen. I mailet ställer vi ett antal frågor: Vilka huvudsakliga…

Läs mer

Vår syn på uppdraget

Vår syn på uppdraget 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

En av de första uppgifter vi i utredningen gemensamt tog oss an var att i ett par meningar beskriva hur vi ser på vårt uppdrag. Direktivet spänner över flera delområden…

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen 608 254 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Här är en bild som illustrerar hur vi ser på sjukskrivningsprocessen. Gunnel Hensing, som är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet har tagit fram en modell för sjukskrivnings -och rehabiliteringsprocessen…

Läs mer

Välkommen att följa vårt arbete!

Välkommen att följa vårt arbete! 800 600 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Det var med känslor av stolthet och stor ödmjukhet som jag tackade ja till uppdraget som Nationell Samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Väl medveten om att jag är ett nytt…

Läs mer

Hemsidan

Hemsidan 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Välkommen till webbplatsen för utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkringsprocess! Under rubriken Aktuellt kommer vi med viss regelbundenhet att reflektera över sådant vi tycker är särskilt värt att uppmärksamma…

Läs mer