Möte med TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor

Möte med TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor 1600 750 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

På Luciadagen besökte utredningen TCO och TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor. Nätverket gav oss sin input om vilka möjligheter som finns att förbättra individens sjukskrivningsprocess. Flera olika principiella frågor diskuterades, bland…

Läs mer

Dialog om sjukskrivningsprocessen med Försäkringskassan

Dialog om sjukskrivningsprocessen med Försäkringskassan 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 11 december träffade vi Försäkringskassans olika verksamhetsområden inom Avdelningen för sjukförsäkring. Deltog gjorde regionala samverkansansvariga, regionala försäkringssamordnare, stabschefer i respektive verksamhetsområde, regionala verksamhetsutvecklare samt chefer för de försäkringsmedicinska rådgivarna…

Läs mer

Malmö

Malmö 1600 1140 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Första veckan i december besökte utredningen Skåne för möte med Försäkringskassans verksamhetsområde Syd och möte med Region Skåne. Med till Skåne följde också utredningssekreterare Nina Karnehed som från och med…

Läs mer

Konferenser

Konferenser 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

De senaste veckorna har konferenserna duggat tätt och vi haft möjlighet att få presentera vårt arbete i lite olika sammanhang. Det har varit Metodicum rehabdagar, Årsmöte för Nationella nätverket för…

Läs mer

Två tredjedelar av alla sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro

Två tredjedelar av alla sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro 1600 1071 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 29e oktober bjöd “Uppdrag Psykisk Hälsa” (Sveriges Kommuner och Landsting) och projektledare Rickard Bracken in till seminarium “Samverkan för minskad sjukskrivning”. Rickard och projektteam från Region Skåne och Region…

Läs mer

Vårt första referensgruppsmöte

Vårt första referensgruppsmöte 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 oktober hade vi vårt första möte med referensgruppen. Referensgruppen består av representanter från Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, Arbetsmiljöverket, Region Jönköping, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen, SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sveriges…

Läs mer

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

ISFs rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan gör flera viktiga slutsatser. Rapporten konstaterar att regeringens styrning av Försäkringskassan, och framför allt styrningen av sjukförsäkringen, karaktäriseras av två tillfällen av…

Läs mer

Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté

Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Förra veckan hade vi möjlighet att träffa 13 arbetsmiljöansvariga i LOs Miljö- och arbetslivskommitté för att diskutera arbetsmiljön i Sverige idag. Det var stort engagemang i frågan och vi lämnade…

Läs mer

Frågor till patient-och brukarorganisationer

Frågor till patient-och brukarorganisationer 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

I början av oktober gick vi ut med ett mail till patient- och brukarorganisationer som på något sätt berörs av sjukskrivningsprocessen. I mailet ställer vi ett antal frågor: Vilka huvudsakliga…

Läs mer

Vår syn på uppdraget

Vår syn på uppdraget 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

En av de första uppgifter vi i utredningen gemensamt tog oss an var att i ett par meningar beskriva hur vi ser på vårt uppdrag. Direktivet spänner över flera delområden…

Läs mer