Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 7 februari hade vi vårt andra referensgruppsmöte i utredningen och den 8 februari träffade vi Annika Strandhäll för att lämna en lägesrapport. Båda mötena gav värdefulla inspel till utredningen.…

Läs mer

Möte med Karolinska sjukhusets rehabiliteringskonsulter

Möte med Karolinska sjukhusets rehabiliteringskonsulter 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 10/1 träffade vi tre HR-specialister vid Karolinska sjukhuset, Louise Bergström, Ann Charlotte Österberg och Kjell Blomgren, för att prata om hur de arbetar för att förebygga sjukfrånvaro och hur…

Läs mer

Friska arbetsplatser – en fråga om implementering

Friska arbetsplatser – en fråga om implementering 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Att skapa friska arbetsplatser handlar om att omsätta det vi redan vet fungerar i praktisk handling. Arbetsmiljö är idag i huvudsak en fråga om implementering – inte ny kunskap. Kerstin…

Läs mer

Möte med TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor

Möte med TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor 1600 750 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

På Luciadagen besökte utredningen TCO och TCO:s nätverk för socialförsäkringsfrågor. Nätverket gav oss sin input om vilka möjligheter som finns att förbättra individens sjukskrivningsprocess. Flera olika principiella frågor diskuterades, bland…

Läs mer

Dialog om sjukskrivningsprocessen med Försäkringskassan

Dialog om sjukskrivningsprocessen med Försäkringskassan 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 11 december träffade vi Försäkringskassans olika verksamhetsområden inom Avdelningen för sjukförsäkring. Deltog gjorde regionala samverkansansvariga, regionala försäkringssamordnare, stabschefer i respektive verksamhetsområde, regionala verksamhetsutvecklare samt chefer för de försäkringsmedicinska rådgivarna…

Läs mer

Malmö

Malmö 1600 1140 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Första veckan i december besökte utredningen Skåne för möte med Försäkringskassans verksamhetsområde Syd och möte med Region Skåne. Med till Skåne följde också utredningssekreterare Nina Karnehed som från och med…

Läs mer

Konferenser

Konferenser 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

De senaste veckorna har konferenserna duggat tätt och vi haft möjlighet att få presentera vårt arbete i lite olika sammanhang. Det har varit Metodicum rehabdagar, Årsmöte för Nationella nätverket för…

Läs mer

Två tredjedelar av alla sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro

Två tredjedelar av alla sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro 1600 1071 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 29e oktober bjöd “Uppdrag Psykisk Hälsa” (Sveriges Kommuner och Landsting) och projektledare Rickard Bracken in till seminarium “Samverkan för minskad sjukskrivning”. Rickard och projektteam från Region Skåne och Region…

Läs mer

Vårt första referensgruppsmöte

Vårt första referensgruppsmöte 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 oktober hade vi vårt första möte med referensgruppen. Referensgruppen består av representanter från Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, Arbetsmiljöverket, Region Jönköping, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen, SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sveriges…

Läs mer

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

ISFs rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan gör flera viktiga slutsatser. Rapporten konstaterar att regeringens styrning av Försäkringskassan, och framför allt styrningen av sjukförsäkringen, karaktäriseras av två tillfällen av…

Läs mer