Möte med LO:s Miljö-och arbetslivskommitté

Möte med LO:s Miljö-och arbetslivskommitté 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 21 augusti träffade vi återigen LO:s Miljö-och arbetslivskommitté. Vid mötet diskuterade vi hur kunskap om förebyggande arbete och stöd för återgång kan få fäste på arbetsplatser. Ett antal hinder…

Läs mer

Dags för mer verkstad!

Dags för mer verkstad! 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 1 juli arrangerade vi ett seminarium inom ramen för AFA Försäkringars ”Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv” i Almedalen. Eva Vingård, professor emeritus vid Uppsala universitet och Mikal Björkström,…

Läs mer

Försäkringskassans Kunskapsstudio

Försäkringskassans Kunskapsstudio 1600 1544 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 28 maj var vi inbjudna till Försäkringskassans Kunskapsstudio för att berätta om vårt arbete. Efter vår presentation hölls en paneldiskussion om hur arbetsgivare, hälso-och sjukvården och Försäkringskassan tillsammans kan…

Läs mer

Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar

Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den här veckan har vi fått många viktiga och värdefulla inspel till vårt arbete. På tisdagen träffade vi Peter Munch, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor, för ett samtal om företagshälsovårdens…

Läs mer

Överlämning av delrapport

Överlämning av delrapport 3024 4032 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Idag tisdag den 7 maj överlämnade vi vår delrapport till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Syftet med delrapporteringen är att redogöra för hittills genomfört arbete och att ange inriktning framåt. Rapporten innehåller…

Läs mer

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 april skrev vi en debattartikel i Läkartidningen som en kommentar på den rapport Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, släppte den 5 april och som handlar om Företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Vårt…

Läs mer

Besök i Umeå

Besök i Umeå 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 1 och 2 april besökte utredningen Umeå för att träffa aktörer i sjukskrivningsprocessen och diskutera hur de kan förebygga ohälsa och arbeta för att individer ska kunna återgå i…

Läs mer

Finsam så in i Norden!

Finsam så in i Norden! 1600 1315 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 26 mars fick vi möjlighet att berätta om vårt arbete vid den nationella Finsamkonferensen. Konferensen, som pågick i två dagar, arrangerades av Nationella rådet tillsammans med de åtta samordningsförbunden…

Läs mer

Samling för friska arbetsplatser

Samling för friska arbetsplatser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Första veckan i mars medverkade vi vid Samling för friska arbetsplatser, regeringens och parternas forum för uppföljning av parternas avsiktsförklaringar om friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro. Avsiktsförklaringarna kom till som…

Läs mer

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 7 februari hade vi vårt andra referensgruppsmöte i utredningen och den 8 februari träffade vi Annika Strandhäll för att lämna en lägesrapport. Båda mötena gav värdefulla inspel till utredningen.…

Läs mer