Överlämning av delrapport

Överlämning av delrapport 3024 4032 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Idag tisdag den 7 maj överlämnade vi vår delrapport till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Syftet med delrapporteringen är att redogöra för hittills genomfört arbete och att ange inriktning framåt. Rapporten innehåller inga förslag eller slutgiltiga ställningstaganden, utan ger ett underlag för det fortsatta arbetet. Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 30 april 2020.

Vi har så här långt i vårt arbete kommit fram till tre områden som vi tror behöver stärkas för att sjukskrivningsprocessen ska fungera bättre. Vi ser ett behov av:
• En mer stabil sjukskrivningsprocess
• En mer förutsägbar sjukskrivningsprocess
• En sjukskrivningsprocess som ger ett stärkt stöd för återgång i arbete

Vårt fortsatta arbete kommer att handla om att fördjupa analyserna inom dessa områden, ta fram förslag på lösningar samt analysera konsekvenser av förslag. Det är viktigt för oss att ha ett fortsatt utåtriktat arbetssätt eftersom förslag på lösningar behöver tas fram i dialog med processens aktörer för att öka legitimiteten för lösningarna. Vi kommer också att behöva aktörernas hjälp med att analysera olika lösningars konsekvenser.

Nedan finner du delrapporten, en länk till regeringskansliets hemsida samt länkar till artiklar om delrapporten.

Delrapportering Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Delrapportering av uppdrag för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Bakläxa från Strandhäll: ”Kommuner har inte sänkt sjuktal”

Utredare vill ha en mer stabil sjukskrivningsprocess

Dåligt samarbete för att få ned sjuktalen