Möte med SPID

Möte med SPID 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Åter i Göteborg den 4 december och möte med ett nationellt forskarnätverk i sjukförsäkringsfrågor (SPID). Intressant sammanhang med flera tillfällen för diskussion. Väl arrangerat av Curt Edlund i ISFs nya lokaler centralt i Göteborg. Bland föreläsarna väckte inte minst Matthias Abelin många nya tankar med sitt socialantropologiska perspektiv på svensk rättskultur inom sjukförsäkringen. Utöver undertecknad presentationer av dr Ulla Peterson, Linnéuniversitetet, dr Matthias Abelin, Lunds Universitet och dr Kristina Glise, Institutet för stressmedicin.