Möte med Karolinska sjukhusets rehabiliteringskonsulter

Möte med Karolinska sjukhusets rehabiliteringskonsulter 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 10/1 träffade vi tre HR-specialister vid Karolinska sjukhuset, Louise Bergström, Ann Charlotte Österberg och Kjell Blomgren, för att prata om hur de arbetar för att förebygga sjukfrånvaro och hur de arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Karolinska sjukhuset har ca 16 000 anställda och de har en sjukfrånvaro på 6%.

Louise, Ann Charlotte och Kjell arbetar som rehabiliteringskonsulter vilket innebär att de är ett stöd till chefer som har anställda som riskerar att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna. Var femte vecka träffar rehabiliteringskonsulterna framförallt första linjens chefer för att diskutera både den korta och långa sjukfrånvaron på respektive chefs enhet. Vid dessa möten tar man ställning till i vilka sjukfall det finns behov av någon form av insatser från arbetsgivarens sida och i vilka sjukfall det pågår medicinsk rehabilitering, och där arbetslivsinriktad rehabilitering ännu inte är aktuell. 

De berättar att cheferna uppskattar dessa möten, eftersom mötena bidrar till att det blir en kontinuitet i chefers arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. I chefsarbetet finns en risk att dessa frågor nedprioriteras till förmån för andra, mer akuta frågor, som exempelvis bemanningsfrågor. Då är det bra att ha återkommande tillfällen då chefer avsätter tid för frågor som handlar om sjukfrånvaro och rehabilitering.

De tycker generellt att det är svårt att få kontakt med hälso-och sjukvården i rehabiliteringsärenden, och detta är ett av skälen till att de vill att Försäkringskassan ska kalla till möten med arbetsgivaren och vården. Ett annat skäl till att man vill att Försäkringskassan ska vara med på möten när man planerar återgång i arbete, är att den anställde själv får tydlighet i vad det är som gäller, och att alla aktörer runt den anställde står bakom planen. De upplever att Försäkringskassan nu mer än tidigare har fler kontakter med hälso-och sjukvården och med Arbetsförmedlingen än med dem som arbetsgivare, och här skulle de gärna vilja se en ändring.