Mer prehab och effektivare rehab!

Mer prehab och effektivare rehab! 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Inspirationsdagar arrangerade av Metodicum och Starck & partner. Utredningen presenterade sitt arbete och diskuterade utvecklingen av sjukskrivningsprocessen med en stor publik bestående av medarbetare från framför allt företagshälsovård, hälso- och sjukvården och arbetsgivare. Inte minst intressant att tänka kring utmaningar i rehabilitering tillsammans med arbetsgivarrepresentanter som bland annat belyste utmaningar i, och betydelsen av, en välfungerande dialog och samverkan med hälso- och sjukvården.