Mellan stolarna och utanför systemen – hinder och förutsättningar för samverkan i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna

Mellan stolarna och utanför systemen – hinder och förutsättningar för samverkan i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Under torsdag eftermiddag deltog vi i ett forskarseminarium vid Umeå universitet och hade nöjet att lyssna till spännande föreläsningar av Ruth Mannelqvist, professor, David Feltenius, docent och Lena Enqvist jur dr. Som titeln antyder handlade det om ny rättsvetenskaplig och statsvetenskapliga forskning om rättsliga förutsättningar för samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, om och i så fall hur den samverkan som sker mellan myndigheterna idag påverkar ”falla-mellan-stolarna”-problematiken, samt behov av rättsliga förändringar för framtiden när det gäller bl.a. arbetsförmåga och arbetsförhet. Forskningen utgick från ett just avslutat forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet. Utredningen fick möjlighet att berätta om vårt arbete och föra en diskussion med övriga föreläsare och en engagerad publik.