Intervjuer om sjukskrivningsprocessen

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen 1600 1134 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

På vårt uppdrag genomför undersökningsföretaget Novus telefonintervjuer med individer som har en pågående sjukskrivning och som varit sjukskrivna mellan 60-220 dagar. Totalt kommer 250 personer att intervjuas mellan den 23 september och 8 oktober 2019. Syftet är att undersöka hur individer som är sjukskrivna upplever sjukskrivningsprocessen och deras beskrivning av vilket konkret stöd de får, med fokus på åtgärder från arbetsgivarna.
Deltagande är frivilligt och resultaten kommer att sammanställas så att enskildas svar inte kan utläsas.