Frågor till patient-och brukarorganisationer

Frågor till patient-och brukarorganisationer 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

I början av oktober gick vi ut med ett mail till patient- och brukarorganisationer som på något sätt berörs av sjukskrivningsprocessen. I mailet ställer vi ett antal frågor:

 • Vilka huvudsakliga brister ser ni i sjukskrivningsprocessens regelverk?
 • Vilka konsekvenser får dessa brister för era medlemmar?
 • Vilka brister ser ni i samverkan mellan de olika aktörerna (arbetsgivaren,
  hälso-och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) i
  sjukskrivningsprocessen?
 • Vilka konsekvenser får dessa brister för era medlemmar?
 • Vilka förbättringar skulle ni vilja se i nuvarande regelverk och i
  samverkan mellan aktörerna?
 • Hur kan sjukskrivningsprocessen göras enklare och mer begriplig för era
  medlemmar?
 • Vilka huvudsakliga styrkor ser ni i sjukskrivningsprocessen?

Den enkla anledningen till att vi går ut så tidigt med en systematisk undersökning av just patient- och brukarperspektivet är att det har varit svårt att hitta aktuella källor som sammanfattar kunskap om individens syn på glapp i sjukskrivningsprocessen.

Deadline är 5 november och det ska bli oerhört spännande att ta del av svaren.

Hälsningar

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess