Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 april skrev vi en debattartikel i Läkartidningen som en kommentar på den rapport Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, släppte den 5 april och som handlar om Företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Vårt inlägg handlade om att det är lika viktigt att utreda vad företagshälsovårdens professioners kompetens ska användas till, som att utreda förutsättningarna för kompetensförsörjning.

Av rapporten framgår att företagsläkare arbetar med företags arbetsgrupper och deras organisationer. Vår uppfattning är att det är få företagsläkare som faktiskt arbetar på det sättet idag. Vår uppfattning är snarare att de flesta företagsläkare har arbetsuppgifter som ligger nära de arbetsuppgifter som läkare i hälso-och sjukvården har, och som handlar om behandling, sjukskrivning och medicinsk rehabilitering. Vi skulle gärna se att gränsdragningarna gällande vilken profession som ska göra vad i sjukskrivningsprocessen blir tydligare. Här tycker vi att det vore bra om tydligheten ökade gällande den kompetens som ska finnas inom Företagshälsovården, och hur den ska användas i relation den kompetens som finns inom hälso-och sjukvården.

Det finns olika uppfattningar i den här frågan vilket inte minst visade sig i kommentarsfältet. Nedan kan du läsa artikeln och här kan du också läsa Svensk företagsläkarförenings replik på artikeln. Nedan finner du också en länk till rapporten Företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Replik “Vi är dubbelspecialister som är stolta över våra insatser”

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning