Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering

Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

250 deltagare från Västra Götalandsregionen samlades den 12 november i Göteborg för inspirationskonferens om ”Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering”. Gunnel Hensing, professor vid socialmedicin Göteborgs universitet, Ingibjörg Jonsdottir, professor vid Institutet för Stressmedicin och Henrik Eriksson, bitr professor vid Chalmers tekniska högskola föreläste om olika aktörers betydelse för individens arbetsförmåga, individens egen roll och styrning i offentlig verksamhet. En spännande mix av perspektiv. Utredningen var inbjuden och Mandus föreläste om arbetet så här långt och delade tankar om förslag. Anna Lindström och Iréne Johansson, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen, ledde dagen på ett mycket fint sätt och presenterade ny organisation och arbetssätt för regionens arbete i sjukskrivningsprocessen.

Här finner du material och filmer från konferensen