Fokus ekonomisk bistånd SKR

Fokus ekonomisk bistånd SKR 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

SKR vigde en dag till föreläsningar som på olika sätt handlar om ekonomiskt bistånd. Utredningen medverkade och berättade om vårt arbete med individer som har försörjningsstöd, saknar SGI och har ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom. Det är en stor grupp och vi belyste behovet av förstärkt stöd och resonerade om möjliga åtgärder.