Finsam så in i Norden!

Finsam så in i Norden! 1600 1315 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 26 mars fick vi möjlighet att berätta om vårt arbete vid den nationella Finsamkonferensen. Konferensen, som pågick i två dagar, arrangerades av Nationella rådet tillsammans med de åtta samordningsförbunden i Stockholm. Konferensen hade ett nordiskt tema och rekordmånga 740 personer deltog.

Förutom att på en mer övergripande nivå informera om vårt arbete, så låg fokus i presentationen på vår iakttagelse om att sjukskrivningsprocessens aktörer är duktiga på att optimera sin egen verksamhet men har svårare att se till vilka konsekvenser förändringar i den egna verksamheten kan få för de övriga aktörerna, och vilka konsekvenser det i sin tur kan få för individen i sjukskrivningsprocessen.

Programmet innehöll många intressanta föreläsningar och seminarier. Särskilt spännande var Charlotte Liebak Hansens föreläsning. Liebak Hansen är forskningschef för ett stort forskningsprojekt som omfattar 4000 arbetslösa personer i Danmark. Projektet handlar om att klargöra vilka indikatorer som har störst effekt för att individer ska få arbete. Det har visat sig att den största effekten uppnås när insatser som exempelvis handlar om hälsa, utbildning och arbete kombineras.

Länk till FINSAM