Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 3 september träffade vi Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). Vi presenterade vårt arbete och vi redogjorde för hur vi ser att Mynaks uppdrag spelar roll för sjukskrivningsprocessens utveckling. Vi berättade att vi under vårt arbetes gång sett exempel på hur olika aktörer i processen kan ha olika uppfattningar om vad som är effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att individer ska kunna komma åter i arbete. Här ser vi att Mynak har en viktig funktion för att inventera, sammanställa och sprida kunskap om förbyggande arbete och arbetsplatsinriktad och arbetslivsinriktad rehabilitering.