Arbetsplatsdialog AD-A

Arbetsplatsdialog AD-A 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 6 december lyssnade vi till Therese Eskilsson från Umeå universitet, som vid ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring berättade om metoden arbetsplatsdialog AD-A. AD-A är en utveckling av metoden ADA+. ADA+, arbetsplatsdialog för arbetsåtergång är ett stöd för professioner inom hälso-och sjukvård som arbetar med förebyggande insatser, rehabilitering och/ eller koordinering för återgång i arbete. AD-A är framtaget för att vara ett stöd till arbetsgivare och metoden ger arbetsgivare kunskap om hur tidiga tecken på ohälsa kan identifieras och vad en arbetsgivare kan göra när en medarbetare inte mår bra.

Arbetsgivaren initierar ett så kallat Dialogsamtal när en medarbetare visar tecken på ohälsa. Samtalet ska ge en bild av medarbetarens situation och utgår från en frågeguide med frågor om medarbetarens syn på sitt arbete och faktorer i omgivningen. I samtalet diskuterar chef och medarbetare om det behövs anpassning av arbetsuppgifterna och i så fall på vilket sätt. Samtalet ska leda till en överenskommelse i form av en skriftlig plan mellan chef och medarbetare. Av AD-A får också arbetsgivaren konkreta exempel på hur hen kan anpassa arbetsplatsen. AD-A har till skillnad från ADA + ännu bara testats i liten omfattning, men de chefer som intervjuats efter att ha använt metoden upplevde den som ett stort stöd i deras arbete med att förbygga ohälsa.

Arbetsgivare har en viktig roll att arbeta förebyggande för att förhindra att ohälsa utvecklas på arbetsplatsen. Samtidigt finns kunskap om att arbetsgivare tycker att det är svårt att veta hur man faktiskt ska göra för att anpassa arbetet när en medarbetare visar tidiga tecken på ohälsa, inte minst vid psykisk ohälsa. AD-A verkar kunna ge arbetsgivare ett bra och konkret stöd i ett väldigt viktigt och svårt arbete.

Metodstödet finns att ladda ned kostnadsfritt här Metodstöd AD-A