Månadsarkiv

januari 2020

Mer prehab och effektivare rehab!

Mer prehab och effektivare rehab! 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Inspirationsdagar arrangerade av Metodicum och Starck & partner. Utredningen presenterade sitt arbete och diskuterade utvecklingen av sjukskrivningsprocessen med en stor publik bestående av medarbetare från framför allt företagshälsovård, hälso- och…

Läs mer