Månadsarkiv

oktober 2019

Givande möten och viktiga ställningstaganden

Givande möten och viktiga ställningstaganden 960 540 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Under september och oktober har vi haft många givande möten. Vi har bland annat haft referensgruppsmöte och sakkunniggruppsmöte. Vi har träffat Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring tillsammans med två forskare,…

Läs mer

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 9 oktober hade vi ett intressant samtal med företrädare för SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om hur stödet för återgång i arbete ser ut för de individer som inte har…

Läs mer