Månadsarkiv

februari 2019

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet

Referensgruppsmöte och avstämning med statsrådet 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 7 februari hade vi vårt andra referensgruppsmöte i utredningen och den 8 februari träffade vi Annika Strandhäll för att lämna en lägesrapport. Båda mötena gav värdefulla inspel till utredningen.…

Läs mer