Månadsarkiv

oktober 2018

Vårt första referensgruppsmöte

Vårt första referensgruppsmöte 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 25 oktober hade vi vårt första möte med referensgruppen. Referensgruppen består av representanter från Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, Arbetsmiljöverket, Region Jönköping, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen, SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sveriges…

Läs mer

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser

Långsiktighet i styrning måste kompletteras med ökad förmåga att implementera förändring över organisationsgränser 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

ISFs rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan gör flera viktiga slutsatser. Rapporten konstaterar att regeringens styrning av Försäkringskassan, och framför allt styrningen av sjukförsäkringen, karaktäriseras av två tillfällen av…

Läs mer

Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté

Möte med LOs Miljö- och arbetslivskommitté 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Förra veckan hade vi möjlighet att träffa 13 arbetsmiljöansvariga i LOs Miljö- och arbetslivskommitté för att diskutera arbetsmiljön i Sverige idag. Det var stort engagemang i frågan och vi lämnade…

Läs mer

Frågor till patient-och brukarorganisationer

Frågor till patient-och brukarorganisationer 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

I början av oktober gick vi ut med ett mail till patient- och brukarorganisationer som på något sätt berörs av sjukskrivningsprocessen. I mailet ställer vi ett antal frågor: Vilka huvudsakliga…

Läs mer