Möte med SPID

Möte med SPID 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Åter i Göteborg den 4 december och möte med ett nationellt forskarnätverk i sjukförsäkringsfrågor (SPID). Intressant sammanhang med flera tillfällen för diskussion. Väl arrangerat av Curt Edlund i ISFs nya…

Läs mer

Arbetsplatsdialog AD-A

Arbetsplatsdialog AD-A 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 6 december lyssnade vi till Therese Eskilsson från Umeå universitet, som vid ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring berättade om metoden arbetsplatsdialog AD-A. AD-A är en utveckling av metoden…

Läs mer

Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering

Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

250 deltagare från Västra Götalandsregionen samlades den 12 november i Göteborg för inspirationskonferens om ”Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering”. Gunnel Hensing, professor vid socialmedicin Göteborgs universitet, Ingibjörg…

Läs mer

Att falla mellan stolarna

Att falla mellan stolarna 1600 1068 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

En viktig del av vårt uppdrag handlar om att se om brister i samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen får negativa konsekvenser för individer. Uttrycket ”att falla mellan stolarna” används ofta…

Läs mer

Givande möten och viktiga ställningstaganden

Givande möten och viktiga ställningstaganden 960 540 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Under september och oktober har vi haft många givande möten. Vi har bland annat haft referensgruppsmöte och sakkunniggruppsmöte. Vi har träffat Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring tillsammans med två forskare,…

Läs mer

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 9 oktober hade vi ett intressant samtal med företrädare för SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om hur stödet för återgång i arbete ser ut för de individer som inte har…

Läs mer

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen 1600 1134 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

På vårt uppdrag genomför undersökningsföretaget Novus telefonintervjuer med individer som har en pågående sjukskrivning och som varit sjukskrivna mellan 60-220 dagar. Totalt kommer 250 personer att intervjuas mellan den 23…

Läs mer

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 18 september genomförde vi ett Rundabordssamtal med fyra forskare. Syftet med samtalet var att fördjupa förståelsen för utvecklingen gällande det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete. Ett…

Läs mer

Besök i Göteborg

Besök i Göteborg 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 5 och 6 september besökte vi olika aktörer i Göteborg. Först ut var Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Vi hade intressanta och givande diskussioner med utgångpunkt i de fokusområden vi…

Läs mer

Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 3 september träffade vi Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). Vi presenterade vårt arbete och vi redogjorde för hur vi ser att Mynaks uppdrag spelar roll för…

Läs mer