Mellan stolarna och utanför systemen – hinder och förutsättningar för samverkan i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna

Mellan stolarna och utanför systemen – hinder och förutsättningar för samverkan i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Under torsdag eftermiddag deltog vi i ett forskarseminarium vid Umeå universitet och hade nöjet att lyssna till spännande föreläsningar av Ruth Mannelqvist, professor, David Feltenius, docent och Lena Enqvist jur…

Läs mer

Fokus ekonomisk bistånd SKR

Fokus ekonomisk bistånd SKR 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

SKR vigde en dag till föreläsningar som på olika sätt handlar om ekonomiskt bistånd. Utredningen medverkade och berättade om vårt arbete med individer som har försörjningsstöd, saknar SGI och har…

Läs mer

Mer prehab och effektivare rehab!

Mer prehab och effektivare rehab! 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Inspirationsdagar arrangerade av Metodicum och Starck & partner. Utredningen presenterade sitt arbete och diskuterade utvecklingen av sjukskrivningsprocessen med en stor publik bestående av medarbetare från framför allt företagshälsovård, hälso- och…

Läs mer

Möte med SPID

Möte med SPID 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Åter i Göteborg den 4 december och möte med ett nationellt forskarnätverk i sjukförsäkringsfrågor (SPID). Intressant sammanhang med flera tillfällen för diskussion. Väl arrangerat av Curt Edlund i ISFs nya…

Läs mer

Arbetsplatsdialog AD-A

Arbetsplatsdialog AD-A 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 6 december lyssnade vi till Therese Eskilsson från Umeå universitet, som vid ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring berättade om metoden arbetsplatsdialog AD-A. AD-A är en utveckling av metoden…

Läs mer

Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering

Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

250 deltagare från Västra Götalandsregionen samlades den 12 november i Göteborg för inspirationskonferens om ”Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering”. Gunnel Hensing, professor vid socialmedicin Göteborgs universitet, Ingibjörg…

Läs mer

Att falla mellan stolarna

Att falla mellan stolarna 1600 1068 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

En viktig del av vårt uppdrag handlar om att se om brister i samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen får negativa konsekvenser för individer. Uttrycket ”att falla mellan stolarna” används ofta…

Läs mer

Givande möten och viktiga ställningstaganden

Givande möten och viktiga ställningstaganden 960 540 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Under september och oktober har vi haft många givande möten. Vi har bland annat haft referensgruppsmöte och sakkunniggruppsmöte. Vi har träffat Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring tillsammans med två forskare,…

Läs mer

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Den 9 oktober hade vi ett intressant samtal med företrädare för SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om hur stödet för återgång i arbete ser ut för de individer som inte har…

Läs mer

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen 1600 1134 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

På vårt uppdrag genomför undersökningsföretaget Novus telefonintervjuer med individer som har en pågående sjukskrivning och som varit sjukskrivna mellan 60-220 dagar. Totalt kommer 250 personer att intervjuas mellan den 23…

Läs mer