Nationell Samordnare för en Välfungerande Sjukskrivningsprocess

Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Samordnaren ska bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har ansvar för att ge stöd till indviden i processen.


Aktuellt

Dags för mer verkstad! 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Dags för mer verkstad!

Den 1 juli arrangerade vi ett seminarium inom ramen för AFA Försäkringars ”Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv” i Almedalen. Eva Vingård, professor emeritus vid…

Läs mer
Försäkringskassans Kunskapsstudio 1600 1544 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Försäkringskassans Kunskapsstudio

Den 28 maj var vi inbjudna till Försäkringskassans Kunskapsstudio för att berätta om vårt arbete. Efter vår presentation hölls en paneldiskussion om hur arbetsgivare, hälso-och…

Läs mer
Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Företagshälsovård, referensgruppsmöte och avsiktsförklaringar

Den här veckan har vi fått många viktiga och värdefulla inspel till vårt arbete. På tisdagen träffade vi Peter Munch, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor,…

Läs mer
Överlämning av delrapport 3024 4032 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Överlämning av delrapport

Idag tisdag den 7 maj överlämnade vi vår delrapport till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Syftet med delrapporteringen är att redogöra för hittills genomfört arbete och att…

Läs mer


Kommittédirektiv

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Sammanfattning

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska, med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

Samordnaren ska:

  • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
  • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
  • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för arbetsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
  • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens återgång till hälsa och arbete,
  • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
  • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Läs hela kommittédirektivet.