Nationell Samordnare för en Välfungerande Sjukskrivningsprocess

Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Samordnaren ska bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har ansvar för att ge stöd till indviden i processen.


Aktuellt

Mellan stolarna och utanför systemen – hinder och förutsättningar för samverkan i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Mellan stolarna och utanför systemen – hinder och förutsättningar för samverkan i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna

Under torsdag eftermiddag deltog vi i ett forskarseminarium vid Umeå universitet och hade nöjet att lyssna till spännande föreläsningar av Ruth Mannelqvist, professor, David Feltenius,…

Läs mer
Fokus ekonomisk bistånd SKR 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Fokus ekonomisk bistånd SKR

SKR vigde en dag till föreläsningar som på olika sätt handlar om ekonomiskt bistånd. Utredningen medverkade och berättade om vårt arbete med individer som har…

Läs mer
Mer prehab och effektivare rehab! 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Mer prehab och effektivare rehab!

Inspirationsdagar arrangerade av Metodicum och Starck & partner. Utredningen presenterade sitt arbete och diskuterade utvecklingen av sjukskrivningsprocessen med en stor publik bestående av medarbetare från…

Läs mer
Möte med SPID 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Möte med SPID

Åter i Göteborg den 4 december och möte med ett nationellt forskarnätverk i sjukförsäkringsfrågor (SPID). Intressant sammanhang med flera tillfällen för diskussion. Väl arrangerat av…

Läs mer


Publicerat

Kommittédirektiv

Läs hela kommittédirektivet.

Delrapport maj 2019

Se hela delrapporten på sidan Uppdraget.

Debattartikel

Läs vår debattartikel i Läkartidningen.

Utredningens medverkan i Försäkringskassans Kunskapsstudio maj 2019