Nationell Samordnare för en Välfungerande Sjukskrivningsprocess

Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Samordnaren ska bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har ansvar för att ge stöd till indviden i processen.


Aktuellt

Möte med SPID 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Möte med SPID

Åter i Göteborg den 4 december och möte med ett nationellt forskarnätverk i sjukförsäkringsfrågor (SPID). Intressant sammanhang med flera tillfällen för diskussion. Väl arrangerat av…

Läs mer
Arbetsplatsdialog AD-A 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Arbetsplatsdialog AD-A

Den 6 december lyssnade vi till Therese Eskilsson från Umeå universitet, som vid ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring berättade om metoden arbetsplatsdialog AD-A. AD-A…

Läs mer
Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering

250 deltagare från Västra Götalandsregionen samlades den 12 november i Göteborg för inspirationskonferens om ”Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering”. Gunnel Hensing, professor…

Läs mer
Att falla mellan stolarna 1600 1068 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Att falla mellan stolarna

En viktig del av vårt uppdrag handlar om att se om brister i samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen får negativa konsekvenser för individer. Uttrycket ”att…

Läs mer


Publicerat

Kommittédirektiv

Läs hela kommittédirektivet.

Delrapport maj 2019

Se hela delrapporten på sidan Uppdraget.

Debattartikel

Läs vår debattartikel i Läkartidningen.

Utredningens medverkan i Försäkringskassans Kunskapsstudio maj 2019