Nationell Samordnare för en Välfungerande Sjukskrivningsprocess

Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Samordnaren ska bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har ansvar för att ge stöd till indviden i processen.


Aktuellt

Att falla mellan stolarna 1600 1068 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Att falla mellan stolarna

En viktig del av vårt uppdrag handlar om att se om brister i samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen får negativa konsekvenser för individer. Uttrycket ”att…

Läs mer
Givande möten och viktiga ställningstaganden 960 540 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Givande möten och viktiga ställningstaganden

Under september och oktober har vi haft många givande möten. Vi har bland annat haft referensgruppsmöte och sakkunniggruppsmöte. Vi har träffat Kristina Alexandersson, professor i…

Läs mer
Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Stöd för återgång i arbete för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Den 9 oktober hade vi ett intressant samtal med företrädare för SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om hur stödet för återgång i arbete ser ut för…

Läs mer
Intervjuer om sjukskrivningsprocessen 1600 1134 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen

På vårt uppdrag genomför undersökningsföretaget Novus telefonintervjuer med individer som har en pågående sjukskrivning och som varit sjukskrivna mellan 60-220 dagar. Totalt kommer 250 personer…

Läs mer


Publicerat

Kommittédirektiv

Läs hela kommittédirektivet.

Delrapport maj 2019

Se hela delrapporten på sidan Uppdraget.

Debattartikel

Läs vår debattartikel i Läkartidningen.

Utredningens medverkan i Försäkringskassans Kunskapsstudio maj 2019