Nationell Samordnare för en Välfungerande Sjukskrivningsprocess

Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Samordnaren ska bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har ansvar för att ge stöd till indviden i processen.


Aktuellt

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen 1600 1134 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Intervjuer om sjukskrivningsprocessen

På vårt uppdrag genomför undersökningsföretaget Novus telefonintervjuer med individer som har en pågående sjukskrivning och som varit sjukskrivna mellan 60-220 dagar. Totalt kommer 250 personer…

Läs mer
Besök i Göteborg 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Besök i Göteborg

Den 5 och 6 september besökte vi olika aktörer i Göteborg. Först ut var Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Vi hade intressanta och givande diskussioner med…

Läs mer
Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap 150 150 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Besök hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Den 3 september träffade vi Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). Vi presenterade vårt arbete och vi redogjorde för hur vi ser att…

Läs mer
GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 1600 1200 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Den 30 augusti besökte vi Uppsala för att vid ett seminarium få del av utvärderingsresultaten av projektet GESAM – en samarbetsmodell mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.…

Läs mer


Kommittédirektiv

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Sammanfattning

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska, med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

Samordnaren ska:

  • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
  • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
  • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för arbetsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
  • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens återgång till hälsa och arbete,
  • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
  • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Läs hela kommittédirektivet.